Nasza misjaFundacja Przystań Medyczna została utworzona w 2017 roku w Krakowie. Naszym celem jest niesienie pomocy medycznej osobom w kryzysie bezdomności, ubogim i społecznie wykluczonym. Uważamy, że zdrowie odgrywa kluczową rolę w powrocie do życia w społeczności i poprawie warunków bytowych. Docelowo chcielibyśmy otworzyć placówkę ambulatoryjną, gdzie pacjenci znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej mogliby uzyskać dostęp do podstawowych świadczeń medycznych. Jesteśmy organizacją, w której każda osoba, niezależnie od sytuacji życiowej, spotka się z szacunkiem, życzliwością i dobrym słowem.

Fundacja skupia lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych oraz studentów kierunków medycznych, a także osoby niezwiązane zawodowo z medycyną. Zapraszamy do wspólnej pracy na rzecz lepszego jutra!

Poznaj nasz zespół

Prezes Zarządu

Maria Maciaszek

Lekarka, specjalistka chorób wewnętrznych, pracująca w krakowskiej przychodni medycyny rodzinnej. Od kilkunastu lat zaangażowana w pomoc osobom w kryzysie bezdomności, również jako kierowniczka przychodni. Laureatka nagród „Lider ochrony zdrowia” oraz „Miłosierny Samarytanin”.

Rada Fundacji

Marcin Wojnarski

Przewodniczący rady

Student V roku kierunku lekarskiego na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany z Fundacją od maja 2018r. Koordynator dyżurów stacjonarnych w sezonie 2019/20, manager fundacji i koordynator wolontariatu w sezonie 2020/21. 

Weronika Piórek

rozwój
wolontariuszy

Studentka VI roku kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Rzeszowskim, związana z Fundacją od sierpnia 2019r. Wieloletnie doświadczenie wolontariackie zbierała w Stowarzyszeniu Malta Służba Medyczna i u Sióstr Misjonarek Miłości w Kalkucie.

Izabela
Żak

sprawy medyczne


Lekarka, absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2019r. Obecnie przyjmuje pacjentów w krakowskich przychodniach. Z Przystanią Medyczną związana od sezonu 2019/2020.

Julia
Kmak

współpraca z partnerami

Studentka III roku pielęgniarstwa na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ratowniczka Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, związana z Fundacją od kwietnia 2020r. Koordynatorka zespołu w sezonie 2020/2021.
Od wielu lat zaangażowana w działalność charytatywną i społeczną.

Koordynatorzy zadań

Wojciech Mrowicki

Manager Fundacji

Student VI roku kierunku lekarskiego na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany z Fundacją od listopada 2018r. Lider zespołu w sezonie 2020/21. 

Maria
Smorąg

Koordynatorka pracy w schronisku i logistyki

Studentka IV roku kierunku lekarskiego na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, związana z Fundacją od listopada 2020r.

Rafał
Niemiec

KOORDYNATOR DYŻURÓW TERENOWYCH

Pielęgniarz, student pielęgniarstwa drugiego stopnia na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instruktor i ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, Koordynator Podkarpackiego Okręgu HOPR, w Fundacji od listopada 2020r.

Dominika Kondyjowska

Koordynatorka social mediów

Studentka V roku kierunku lekarskiego na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, liderka zespołu w sezonie 2021/22, związana z Fundacją od listopada 2020r.

Pliki do pobrania

Pobierz statut Fundacji

Polityka Prywatności

Materiały
dla mediów