Nasza misjaFundacja Przystań Medyczna została utworzona w 2017 roku w Krakowie. Naszym celem jest niesienie pomocy medycznej osobom w kryzysie bezdomności, ubogim i społecznie wykluczonym. Uważamy, że zdrowie odgrywa kluczową rolę w powrocie do życia w społeczności i poprawie warunków bytowych. Docelowo chcielibyśmy otworzyć placówkę ambulatoryjną, gdzie pacjenci znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej mogliby uzyskać dostęp do podstawowych świadczeń medycznych. Jesteśmy organizacją, w której każda osoba, niezależnie od sytuacji życiowej, spotka się z szacunkiem, życzliwością i dobrym słowem.

Fundacja skupia lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych oraz studentów kierunków medycznych, a także osoby niezwiązane zawodowo z medycyną. Zapraszamy do wspólnej pracy na rzecz lepszego jutra!

Poznaj nasz zespół

Prezes Zarządu

Maria Maciaszek

Lekarka, specjalistka chorób wewnętrznych, pracująca w krakowskiej przychodni medycyny rodzinnej. Od kilkunastu lat zaangażowana w pomoc osobom w kryzysie bezdomności, również jako kierowniczka przychodni. Laureatka nagród „Lider ochrony zdrowia” oraz „Miłosierny Samarytanin”.

Rada Fundacji

Marcin Wojnarski

Przewodniczący rady

Student VI roku kierunku lekarskiego na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, związany z Fundacją od maja 2018r. Koordynator dyżurów stacjonarnych w sezonie 2019/20, manager fundacji i koordynator wolontariatu w sezonie 2020/21. 

Weronika Piórek

rozwój
wolontariuszy

Lekarka stażystka, związana z Fundacją od sierpnia 2019r. Wieloletnie doświadczenie wolontariackie zbierała w Stowarzyszeniu Malta Służba Medyczna i u Sióstr Misjonarek Miłości w Kalkucie.

Izabela
Żak

sprawy medyczne


Lekarka, absolwentka Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2019r. Obecnie przyjmuje pacjentów w krakowskich przychodniach. Z Przystanią Medyczną związana od sezonu 2019/2020.

Julia
Kmak

współpraca

Studentka III roku pielęgniarstwa na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, ratowniczka Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, związana z Fundacją od kwietnia 2020r. Koordynatorka zespołu w sezonie 2020/2021.
Od wielu lat zaangażowana w działalność charytatywną i społeczną.

Koordynatorzy zadań

Wojciech Mrowicki

Manager Fundacji

Lekarz stażysta, zajmujący się stroną techniczną Fundacji. Związany z Fundacją od listopada 2018r. Lider zespołu w sezonie 2020/21. Manager Fundacji w sezonie 2021/22.

Maria
Smorąg

Koordynatorka pracy w schronisku i logistyki

Studentka V roku kierunku lekarskiego na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, związana z Fundacją od listopada 2020r.

Rafał
Niemiec

KOORDYNATOR DYŻURÓW TERENOWYCH

Pielęgniarz, student pielęgniarstwa drugiego stopnia na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instruktor i ratownik kwalifikowanej pierwszej pomocy, Koordynator Podkarpackiego Okręgu HOPR, w Fundacji od listopada 2020r.

Dominika Kondyjowska

Koordynatorka HR I SZKOLEŃ

Studentka V roku kierunku lekarskiego na Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, liderka zespołu w sezonie 2021/22, związana z Fundacją od listopada 2020r. Obecnie w fundacji zajmuje się rekrutacją nowych wolontariuszy oraz organizacją szkoleń.

Pliki do pobrania

Pobierz statut Fundacji

Polityka Prywatności

Materiały
dla mediów